Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Konsultacje dla uczniów i rodziców

Dyrekcja Szkoły informuje, że od 1 września 2022 r. w ramach tzw. zajęć statutowych każdy nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć trzeba zagwarantować dostępność w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.

W trakcie tzw. godziny dostępności nauczyciel, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub ich rodziców (art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw).. Tabela dostępności nauczycieli II LO jest publikowana w każdym miesiącu w zakładkach RODZIC oraz UCZEŃ.

2.09.2022 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!