Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

MATURA 2023

UWAGA!

Zdający są zobowiązani do zgłoszenia się na egzamin pisemny najpóźniej pół godziny przed planowanym rozpoczęciem (czyli w sesji porannej do godziny 8:30, w sesji popołudniowej do godziny 13:30). Przypominamy o konieczności posiadania dokumentu tożsamości i odpowiednich przyborów do pisania (z czarnym tuszem). Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych ( w tym zegarków).

Życzymy odpoczynku w czasie długiego weekendu i do zobaczenia 4 maja!

Dyrekcja II LO

28.04.2023 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Zapraszamy na ZJAZD ABSOLWENTÓW 2024!
Hej! OK!