Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego

Urząd marszałkowski Województwa Opolskiego rozpoczął nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego. Nabór będzie trwał od 13 do 28 marca bieżącego roku.

Aby wziąć udział w wyborach, kandydat musi spełnić następujące kryteria:

  • Zamieszkiwać na terenie województwa opolskiego.
  • Być w wieku od 15 do 22 lat.
  • Dołączyć do zgłoszenia listę poparcia zawierającą co najmniej 20 podpisów osób wspierających kandydaturę*

*Alternatywą dla listy poparcia jest rekomendacja Młodzieżowej Rady Gminy/Powiatu lub samorządu szkoły/uczelni, organizacji działającej na rzecz młodzieży.

  • Aktywnie działać na rzecz środowiska młodzieżowego.
  • Wyrazić zgodę na kandydowanie.
  • Zgłoszenia do udziału w Sejmiku można dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
  • Kandydaturę może zgłosić wyłącznie osoba, której dotyczy zgłoszenie.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat wyborów znajdują się na naszej stronie internetowej Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego - Samorząd Województwa Opolskiego

Formularz zgłoszeniowy kandydata znajduje się tutaj - https://formularz.opolskie.pl/index.php/477165?lang=pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt pod adresem a.malysiak@opolskie.pl lub telefonicznie pod numerem +48 77 4467 844.

15.03.2024 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Zapraszamy na ZJAZD ABSOLWENTÓW 2024!
Hej! OK!