Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

NOWE ZARZĄDZENIA DYREKTORA

Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniami MEN dotyczącymi funkcjonowania jednostek oświaty w czasie COVID-19 bardzo proszę o zapoznanie się z zarządzeniami w sprawie procedury egzaminów klasyfikacyjnych,poprawkowych,sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz procedury ustalenia rocznej oceny z zachowania, a także w sprawie konsultacji w szkole dla maturzystów i uczniów kl.I i II. Zarządzenia umieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce PLIKI w folderze-Nauka zdalna.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Arciszewska-Stępień.

21.05.2020 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hejo! OK!