Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Odbiór świadectw maturalnych

Dyrekcja szkoły informuje, że rozdanie świadectw maturalnych nastąpi w dniu 11 sierpnia 2020 roku (wtorek) w godzinach od 11:00 do 14:00

 w/g poniższego harmonogramu:

 WEJŚCIE „A”- KLASA 3 A - budynek główny ul. Matejki

 WEJŚCIE „B” – KLASA 3 B- od sali gimnastycznej dużej ul. Matejki

 WEJŚCIE „C” – KLASA 3 C - od sali gimnastycznej dużej ul. Powstańców

 WEJŚCIE „D” – KLASA 3 D - od sali gimnastycznej małej ul. Powstańców

 WEJŚCIE „E” – KLASA 3 E - od strony boiska szatnia ul. Powstańców

W imieniu nieobecnego absolwenta świadectwo może zostać odebrane przez inną osobę posiadającą upoważnienie - do pobrania TUTAJ

Bardzo prosimy o dostosowanie się do powyższego harmonogramu i zachowanie reżimu sanitarnego.

6.08.2020 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hejo! OK!