Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

ODBIÓR WYNIKÓW MATURY

Dyrekcja II LO informuje, że wychowawcy klas będą wydawać świadectwa dojrzałości .w dniu 5 lipca 2021 (poniedziałek) godzinach 10:00 - 13:00. Absolwenci, którzy nie mogą odebrać ich osobiście proszeni są o wypisanie upoważnień dla osób odbierających w ich imieniu. Wzór upoważnienia znajduje się TUTAJ.

30.06.2021 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!