Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Rekrutacja 2020 - WAŻNE INFORMACJE

KOMISJA REKRUTACYJNA przypomina, że w dniach 31 lipca - 4 sierpnia należy dostarczyć do szkoły kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Można to zrobić osobiście wrzucając dokument do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły lub elektronicznie przesyłając skan dokumentu na adres rekrutacja@lo2kk.edu.pl

Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, które nastąpi w dniu 12 sierpnia 2020 roku należy przynieść oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. Prosimy również o przyniesienie 2 zdjęć legitymacyjnych (imię, nazwisko, klasa na odwrocie). Powinien to zrobić rodzic lub opiekun prawny kandydata, gdyż jednocześnie potwierdzi on wolę podjęcia nauki dziecka w II LO. Termin upływa w dniu 18 sierpnia o godzinie 15:00.

Wtedy też przy bezpośrednim już kontakcie z komisją rekrutacyjną ( z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego) należy poinformować o wyborze kandydata dotyczącym drugiego języka obcego oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego. BARDZO PROSIMY O PRZYGOTOWANIE SIĘ DO PODANIA TYCH INFORMACJI.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do II LO nastąpi w dniu 19 sierpnia 2019 roku.

13.07.2020 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hejo! OK!