Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

REKRUTACJA - komunikat 2

KOMISJA REKRUTACYJNA przypomina, że w dniach od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021 (do godziny 15:00) należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Można to zrobić osobiście wrzucając dokumenty do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły lub elektronicznie przesyłając skan dokumentów na adres rekrutacja@lo2kk.edu.pl

Bardzo prosimy o podanie klasy, do której kandydat się ubiega.

Kandydaci winni również wpisać swoje wyniki (oceny, osiągnięcia wpisane na świadectwie oraz punkty procentowe z egzaminu) do systemu rekrutacji elektronicznej.

Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, które nastąpi w dniu 22 lipca 2021 roku należy przynieść oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. Prosimy również o przyniesienie 2 zdjęć legitymacyjnych (imię, nazwisko, klasa na odwrocie).

Powinien to zrobić rodzic lub opiekun prawny kandydata (lub w sytuacjach wyjątkowych inna upoważniona osoba), gdyż jednocześnie potwierdzi on wolę podjęcia nauki dziecka w II LO. Termin upływa w dniu 30 lipca  o godzinie 15:00.

Wtedy też przy bezpośrednim już kontakcie z komisją rekrutacyjną ( z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego) należy poinformować o wyborze kandydata dotyczącym drugiego języka obcego oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonegoBARDZO PROSIMY O PRZYGOTOWANIE SIĘ DO PODANIA TYCH INFORMACJI.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do II LO nastąpi w dniu 2  sierpnia 2021 roku.

WSZYSTKIE PODANE TERMINY SĄ NIEPRZEKRACZALNE.


24.06.2021 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!