Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Rozdanie świadectw

Dyrekcja Szkoły informuje, że rozdanie świadectw tegorocznym absolwentom nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021 roku w godzinach 10:00 - 13:00. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego wyznaczamy miejsca odbioru dokumentów poszczególnym klasom:

klasa 3A - wejście A - wejście główne od strony ul. Matejki

klasa 3B - wejście B - wejście do dużej sali gimnastycznej od strony ul. Matejki

klasa 3C - wejście C - wejście do dużej sali gimnastycznej od strony ul. Powstańców

klasa 3D - wejście D - wejście obok małej sali gimnastycznej od strony ul. Powstańców

klasa 3E - wejście E - wejście do szatni z placu apelowego od strony ul. Powstańców

Prosimy o zachowanie dystansu oraz zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną.

22.04.2021 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!