Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

V FESTIWAL PRAW CZŁOWIEKA

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kędzierzynie Koźlu oraz Stowarzyszenie LynxCerasus mają przyjemność zaprosić uczniów i nauczycieli przedszkoli i szkół powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego do współpracy i udziału w V Festiwalu Praw Człowieka.

Tegoroczna edycja będzie przebiegała pod hasłem:

„Mamy prawo do życia w bezpiecznym i zdrowym środowisku”

Szczegóły działań w bieżącej edycji przedstawione są w poniższym regulaminie.

Koordynatorem V Festiwalu Praw Człowieka jest Pani Marzanna Gądek-Radwanowska, z którą można się kontaktować pod numerem 602858797 lub pod adresem e-mail marzanna_g@wp.pl

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami udziału oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 22 grudnia 2021 roku.

 

REGULAMIN - ZASADY UDZIAŁU

 1. Zasadniczym celem Festiwalu jest propagowanie i pogłębianie wiedzy o prawach człowieka ze szczególnym uwzględnieniem prawa do życia w bezpiecznym i zdrowym środowisku.
 2. W Festiwalu Praw Człowieka mogą uczestniczyć przedszkola i szkoły z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (lub spoza po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem), które zgłoszą swój akces do dnia 22 grudnia 2021r. wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej II LO. 
 3. Działania podejmowane w ramach Festiwalu będą prowadzone w okresie od 3 stycznia 2022 do 31 marca 2022 roku, gdy odbędzie się uroczysta gala podsumowująca projekt.
 4. Każda placówka uczestnicząca w projekcie przeprowadza dowolne PRZEDSIĘWZIĘCIE realizujące cele Festiwalu skierowane do swojej społeczności z zamiarem jak najszerszego rozpowszechnienia promowanych idei oraz poprawy jakości środowiska naturalnego. Forma przedsięwzięcia jest całkowicie dowolna. Działanie nie podlega ocenie, ale jest warunkiem koniecznym uczestnictwa placówki w Festiwalu.         Po zakończonym działaniu każda placówka przygotowuje 2-minutowy materiał audiowizualny (film, prezentacja), pokazujący przeprowadzone działanie i jego efekty, który zostanie zaprezentowany podczas Gali.
 5. W ramach Festiwalu zaplanowano trzy KONKURENCJE PODLEGAJĄCE OCENIE:

a.  turniej debat oksfordzkich

b. konkurs na plakat przedstawiający zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności człowieka (format A-3, technika dowolna)

c. konkurs na piosenkę promującą właściwe postawy wobec środowiska naturalnego piosenka autorska (przynajmniej własny tekst), nie dłuższa niż 3 minuty, wykonywana przez solistę lub zespół.

6.Przeprowadzenie MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU DEBAT OKSFORDZKICH zaplanowano na okres od 14 lutego do 4 marca 2022 roku. Dokładne terminy, miejsce oraz zasady zostaną podane do wiadomości po

otrzymaniu zgłoszeń od poszczególnych szkół.

7.Placówka uczestnicząca zgłasza drużyny do turnieju debat. Każda drużyna składa się z 4 osób + do 2 zawodników rezerwowych.

 • Przedszkola mają prawo wystawić po jednej drużynie.
 • Szkoły podstawowe mają prawo wystawić po jednej drużynie w następujących kategoriach: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8.
 • Szkoły ponadpodstawowe mają prawo wystawić po jednej drużynie.
 • Uczelnie i inne placówki edukacyjne mają prawo wystawić po jednej drużynie (po akceptacji udziału ze strony organizatora)   

8.W tygodniu od 10-14.01.2022. w II LO odbędzie się szkolenie dla nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w debatach oksfordzkich. Dokładny termin, godzina i czas trwania szkolenia zostaną ustalone w

porozumieniu z edukatorem. W tym samym czasie w II LO odbędzie się szkolenie dla uczniów biorących udział       w debatach. W przypadku nauczycieli dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkolenia online.     

9.Placówka uczestnicząca zgłasza plakaty swoich podopiecznych do konkursu. Plakaty zostaną ocenione pod względem, zgodności z tematem, estetyki i siły przekazu. Wystawa wyróżnionych plakatów odbędzie się dniu

uroczystej gali podsumowującej Festiwal w holu Miejskiego Ośrodka Kultury „Chemik”.

 •  Przedszkola mają prawo zgłosić jeden plakat.
 •  Szkoły podstawowe mają prawo zgłosić po jednym plakacie w następujących kategoriach: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8.
 • Szkoły ponadpodstawowe mają prawo zgłosić jeden plakat.
 • Uczelnie i inne placówki edukacyjne mają prawo zgłosić jeden plakat.

10.Do konkursu PIOSENKI każda placówka może zgłosić jeden utwór. Piosenki zostaną ocenione na podstawie rejestracji wideo przesłanej w formie pliku wideo (dopuszczalny każdy format/rozszerzenie). Kryteria oceny to:

jakość wykonania pod względem czystości dźwięków, wrażenie artystyczne, zgodność przekazu z założeniami Festiwalu. Nagrodzone i wyróżnione piosenki zostaną przedstawione na żywo podczas Gali.

11.W skład komisji oceniającej prace plastyczne i piosenki wejdą osoby niezależne, niepowiązane ze startującymi placówkami.

12.Dostarczenie poszczególnych materiałów winno odbyć się w następujących nieprzekraczalnych terminach:

 • do 4 marca 2022r. – plakaty w wersji fizycznej (do sekretariatu II LO) oraz plakaty w wersji cyfrowej i rejestracja wideo piosenki zgłoszonej do konkursu na przydzielony dysk sieciowy
 • do 12 marca 2022r. - materiał wideo przedstawiający przedsięwzięcie oraz podkład do piosenki (jeśli muzyka nie będzie wykonana na żywo) na przydzielony dysk sieciowy


13.Zgłoszenie do Festiwalu Praw Człowieka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników konkursu, do prezentacji zdjęć, nagrań, notatek w mediach oraz na stronie internetowej Organizatora.

14.Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania - w razie konieczności - decyzji nie zawartych w Regulaminie oraz do interpretowania postanowień w nim zawartych, w razie sytuacji wymagających takiego postępowania.

15.Wszelkie wątpliwości i sugestie prosimy zgłaszać do koordynatorki projektu Pani Marzanny Gądek-Radwanowskiej telefonicznie lub mailowo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Festiwalu Praw Człowieka.

 

Dostęp do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

30.11.2021 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!