Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

WSPIERAMY NAJLEPSZYCH IV

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 13 - 24 września br.  ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2021/2022realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami TUTAJ

24.08.2021 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!