Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Wyniki egzaminu maturalnego

Informujemy, że zaświadczenia wystawione przez OKE będą do odbioru w dniu 7 lipca 2023r. w godzinach 10:00 - 13:00 w sali 12. W celu odebrania wyników innej osoby należy posiadać upoważnienie i dokument potwierdzający tożsamość. Formularz upoważnienia znajduje się TUTAJ

29.06.2023 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!