Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

AKTYWNY SAMO-RZĄD

Przez cały rok szkolny grupa ponad 30 uczniów naszej szkoły, składająca się z członków prezydium SU oraz przedstawicieli trójek klasowych, brała udział w projekcie pod nazwą Aktywny Samo-rząd. Jest to projekt z zakresu edukacji obywatelskiej, angażujący społeczności szkolne skupione głównie w samorządach uczniowskich oraz w szkolnych kołach wolontariatu.  

Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych w ramach następujących obszarów: 

  • SAMO-RZĄD CZYLI MŁODZI DECYDUJĄ! – Wpływ na podejmowanie decyzji i współpraca lokalna.
  • LIDERZY AKTYWNOŚCI – Aktywność społeczna i działalność wolontariacka oraz związane z nią możliwości.
  • TRENING ODWAGI W ŻYCIU SPOŁECZNYM – Świadomość wpływu wyrażania swojej opinii, komunikat asertywny, podejmowanie odważnych decyzji. 

W ramach projektu odbyły się także szkolenia dla nauczycieli, w których udział wzięły 2 nauczycielki z naszej szkoły. Dziękujemy Fundacji Laboratorium Zmiany oraz Semper Avanti Opole za możliwość udziału w tak wartościowych warsztatach.

Projekt "Aktywny Samo-rząd. Inkubator Społeczeństwa Obywatelskiego" jest realizowany we współpracy z Fundacją Semper Avanti Opole jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W dniu 19 listopada 2020 odbyła się gala podsumowująca, podczas której omawiano wspaniałe inicjatywy młodzieżowe z całego województwa opolskiego.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie.


24.11.2020 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!