Historyczne zakończenie nauki uczniów klas trzecich

W dniu 24 kwietnia 2020 roku uczniowie klas trzecich zakończyli naukę w naszej szkole. Niestety, wręczenie świadectw i pożegnanie nie mogły odbyć się w tradycyjnej uroczystej formie. Nie dane nam było uścisnąć Wam dłoni, podziękować za wspólnie spędzony czas i wspólną pracę. Próbowaliśmy wykorzystać dostępne środki komunikacji, by dotrzeć do Was z gratulacjami i zapewnieniami o naszej wdzięczności i dumie z Was, naszych abiturientów. Mamy nadzieję, że udało się nam to uczynić choć w maleńkim stopniu. Każdy z Was zapisał się trwale na kartach historii II LO. Trzymamy kciuki za zmagania maturalne i wierzymy, że uda się Wam spełnić najśmielsze plany oraz marzenia.

15.05.2020 k.warzecha

Partnerzy