Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

I Piknik Rodzinny II LO

W dniu 6 maja 2022 r. odbył się I Piknik Rodzinny II LO. Imprezę przygotowaną wspólnymi siłami przez Radę Rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi należy uznać za udaną! Sympatyczne spotkanie połączone z prezentacją szkoły dla zainteresowanych kandydatów i ich rodziców oraz pokazem talentów członków naszej społeczności spotkało się z bardzo miłym przyjęciem. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział!

17.05.2022 Koryna Warzecha

I Piknik Rodzinny

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!