Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

IV FESTIWAL PRAW CZŁOWIEKA - podsumowanie

IV edycja FESTIWALU PRAW CZŁOWIEKA odbywała się pod hasłem PRAWA DZIECKA W OBLICZU KONFLIKTU ZBROJNEGO. Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość podsumowania Festiwalu zaplanowana na 19 marca 2020 roku nie mogła się odbyć. Na szczęście udało się zrealizować najważniejsze działania w zaangażowanych szkołach i rozstrzygnąć obydwie konkurencje konkursowe.

W lutym 2020 roku w ramach festiwalu odbył się III Międzyszkolny Turniej Debat Oksfordzkich. Turniej poprzedzony był serią profesjonalnych szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Do walki w ramach turnieju stanęło 140 mówców i 27 drużyn (z 20 placówek oświatowych, w tym również z Kluczborka i Rudy Śląskiej), których oceniało 35 sędziów. Przeprowadzono 45 debat, w 6 salach. Sędziami w tegorocznej edycji Turnieju byli mec. Jacek Różycki, mec. Aleksandra Kurek-Ptak, mec. Agata Wróbel, mec. Roman Krakowski, sędzia Monika Krzysztofik, nauczyciele Krzysztof Kazanowski i Sandra Langer, Agnieszka Kamusella oraz członkowie Stowarzyszenia Mówców Oratores. Turniej położył szczególny nacisk na wykorzystanie debaty oksfordzkiej jako innowacyjnego, wielowymiarowego narzędzia dydaktycznego i wykorzystuje go w kilku podstawowych obszarach. Wykorzystano w nim ideę debat oksfordzkich, która jest oparta na chęci toczenia merytorycznych i kulturalnych sporów na argumenty, w których obie strony mają równe prawa i możliwości zaprezentowania swojego stanowiska. Debaty miały rozwijać świadomość wielopłaszczyznowości świata, uczyć krytycznego i kreatywnego podejścia do problemów oraz podnosić jakość i etykę debaty publicznej Polsce. Dzięki praktycznemu upowszechnianiu rzetelnej wiedzy, Turniej rozwinął wśród uczestników niezwykle przydatne w społeczeństwie umiejętności komunikacyjne. Relację z tej wielkiej imprezy przygotowało Studio Kopernik. Galeria zdjęć znajduje się TUTAJ

WYNIKI III MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU DEBAT OKSFORDZKICH

Kategoria klas 1-3

I miejsce -Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Cisowa)

II miejsce -Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich

III miejsce - Publiczny Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kędzierzynie-Koźlu (Rogi)

 Kategoria klas 4-6

I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12

II miejsce - Publiczny Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kędzierzynie-Koźlu (Rogi)

III miejsce - PSP nr 11 im. Wł. Broniewskiego

IV miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu

Kategoria klas 7-8

I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12

II miejsce - PSP nr 11 im. Wł. Broniewskiego

III miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im Marii Skłodowskiej-Curie

Kategoria szkół średnich

I miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

II miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza                                                              

III miejsce - Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja

IV miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

Prace zgłoszone do konkursu oceniło jury w składzie: Józef Stein- artysta plastyk, Lesław Panicz – instruktor plastyki – MOK Kędzierzyn-Koźle, oraz Koryna Warzecha – sekretarz jury. Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria - przedszkole

I m-ce – Weronika Kramosz - Publiczne Przedszkole nr 21

II m-ce – Grupa MUMINKI - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Publiczne Przedszkole nr 20

Kategoria klasy 1-3

I m-ce - Tatiana Kazanowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19

II m-ce – Magdalena Koszela - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12

III m-ce – Tobiasz Kamusella - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6

Kategoria klasy 4-6

I m-ce – Agata Supel - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12

II m-ce – Stella Catovic - Publiczny Zespół Przedszkolno-Szkolny z Nauczaniem Języka Mniejszości Narodowej – Języka Niemieckiego

III m-ce – Aleksandra Nossek - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Kategoria klasy 7-8

I m-ce – Aleksandra Ligocka - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

II m-ce – ex –equo Emilia Krasicka - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 oraz Marianna Miszczuk - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6

III m-ce – nie przyznano

Kategoria - szkoły średnie

I m-ce ex-equo - Paulina Wójcik - Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku oraz Nikola Suchanek - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich

II m-ce - Zuzanna Podgórska - I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza

III m-ce – nie przyznano

Wyróżnienia:

Specjalne wyróżnienie dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu

Aleksandra Bednorz - II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Jakub Górecki - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Prace biorące udział w konkursie można obejrzeć w GALERII. Składamy gorące podziękowania nauczycielom wszystkich szkół uczestniczących w projekcie. Dziękujemy Wam za wielkie serce i oddanie idei krzewienia znajomości i poszanowania praw człowieka, za inspirację i wsparcie, którego udzielacie swoim uczniom. Młodym ludziom dziękujemy za entuzjazm, otwartość i zaangażowanie w działania. Dziękujemy również wspierającym nas instytucjom, a w szczególności sponsorom nagród dla uczestników czyli Starostwu Powiatowemu w Kędzierzynie-Koźlu i Urzędowi Marszałkowskiemu w Opolu.

DO ZOBACZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM!

24.06.2020 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hejo! OK!