Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Nauka języka angielskiego inaczej...

"Pocahontas Was Real! A Few Surprising Facts About American History and Culture”.

 W dniu 14.04.21 klasy językowe naszego liceum II c i III c uczestniczyły w ramach „ Dnia Młodego Anglisty” w wykładzie przygotowanym przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład prowadzony w języku angielskim przez dr Mateusza Świetlickiego  był nie tylko bardzo dobra okazją do poznania ciekawych i zaskakujących faktów z historii i kultury amerykańskiej, ale również ucztą językową dla młodych anglistów. Po wykładzie uczniowie uczestniczyli w spotkaniu, na którym przekazano im informacje o charakterze studiów językowych na UW, rekrutacji na wydział filologiczny oraz o możliwościach rozwijania swoich zainteresowań językowych. (Karolina Wajman, Marionella Szatkowska-Strzała)

Big Live Lesson – Street Art 

W dniu 15 kwietnia uczniowie klas 1B i 1D mieli możliwość uczestniczenia w Big Live Lesson – lekcji języka angielskiego pod patronatem BBC i wydawnictwa Pearson. W lekcji online poświęconej sztuce ulicy uczestniczyło równocześnie 500 uczniów z całego świata. Street Art okazał się bardzo atrakcyjnym tematem do nauki nowego słownictwa i zwrotów, poprzez udostępniony materiał wizualny, taki jak filmiki wideo, zdjęcia i slajdy. Prowadzący nauczyciel z Wielkiej Brytanii umożliwił uczniom tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych podczas trwania zajęć, używając narzędzi internetowych takich jak platforma Zoom, Padlet i Mentimeter. Nasi uczniowie, jako uczestnicy Big Live Lesson mieli niepowtarzalną okazję sprawdzenia swoich umiejętności językowych i spotkania z rówieśnikami z innych krajów, oraz do zdobycia wiedzy na temat sztuki ulicy, która jest formą ekspresji artystycznej szczególnie bliską młodym ludziom. (Barbara Warzecha)

20.04.2021 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!