Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Op@lskie dla liceów- zdalne nauczanie zbliża!

Op@lskie dla liceów- zdalne nauczanie zbliża! 

Jest to projekt samorządu województwa dla szkół i nauczycieli spoza Aglomeracji Opolskiej, skierowany do liceów ogólnokształcących i ich nauczycieli. W ramach wsparcia w obszarze nowoczesnej edukacji i techniki nasza szkoła otrzyma niezbędny sprzęt m.in. laptopy z oprogramowaniem (m.in. Office 365 Pro +), które pomogą im w prowadzeniu zdalnego nauczania, monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji, wizualizery, kamery internetowe, zestawy słuchawkowo - mikrofonowe. Nasi nauczyciele zostaną także przeszkoleni. Zaplanowano szkolenia w zakresie obsługi pakietów MS Office, w tym Office 365 Teams oraz e-learningu. 

– "Mamy nadzieję, że zdobyte podczas tych szkoleń umiejętności będą mogli wykorzystać w procesie e-learningu podczas różnych zajęć i konsultacji" – mówi Monika Jurek, dyrektor 

UMWO Departament Edukacji i Rynku Pracy, który ten projekt – przy współpracy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – realizuje. Projekt został wdrożony dzięki staraniom Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły. W projekcie udział weźmie 1688 nauczycieli z 44 LO z terenu woj. opolskiego spoza Aglomeracji Opolskiej.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Krótka relacja z inauguracji projektu TUTAJ



22.06.2020 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hejo! OK!