Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

RANKING SZKÓŁ PERSPEKTYW

Z przyjemnością informujemy, że II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu uzyskało tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 2021 w rankingu liceów ogólnokształcących PERSPEKTYW. Zajęliśmy 423 miejsce w kraju (o 9 lepiej niż w ubiegłym roku), 8 miejsce w województwie opolskim (skok o cztery miejsca do góry) i podobnie do roku ubiegłego pierwsze miejsce w powiecie.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. W opracowaniu wzięto pod uwagę sukcesy w olimpiadach (25%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%)

Zasady ogólne Rankingu

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w czerwcu 2020 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.


Cieszymy się z wyniku! To nasz wspólny sukces!

27.01.2021 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!