Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Strategia RP na Rzecz Młodego Pokolenia

Szanowni Państwo,

Prowadzenie racjonalnej polityki młodzieżowej ma kluczowe znaczenie dla kształtowania przyszłości każdego państwa. To właśnie młode pokolenie ma największą siłę oraz motywację do kreowania rzeczywistości. Nie można myśleć o przyszłości państwa polskiego bez prowadzenia skoordynowanej polityki, ukierunkowanej na rozwój młodego pokolenia Polaków.

Mając na uwadze wagę kształtowania świadomej polityki młodzieżowej dla przyszłości państwa polskiego, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Piotr Mazurek został upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego do stworzenia dokumentu Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia. Powstanie Strategii poprzedzić mają konsultacje w 16 województwach z całej Polski. Pierwszy raz w historii polska młodzież może aktywnie uczestniczyć w powstaniu dokumentu rządowego kształtującego ich przyszłość. Wydarzenie to będzie skupiać uczniów, studentów, działaczy organizacji młodzieżowych oraz naukowców.  W ramach konsultacji poruszone zostaną takie tematy jak:

- edukacja i szkolnictwo wyższe;

- rynek pracy, przedsiębiorczość;

- społeczeństwo obywatelskie i kultura;

- polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa;

- zdrowie i sport;

- ekologia i klimat.

Poprzez organizację Wojewódzkich Konsultacji Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia chcielibyśmy zaprosić środowiska młodzieżowe do współtworzenia dokumentu rządowego o znaczeniu strategicznym. W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa do rejestracji na wydarzenie. Celem dialogu będzie wypracowanie rozwiązań oraz zebranie opinii i pomysłów, które będą uwzględnione w ww. dokumencie. Wypracowana Strategia RP na Rzecz Młodego Pokolenia stanie się podstawą dla tworzenia programów rządowych, które będą uwzględniać postulaty młodego pokolenia Polek i Polaków.

Konsultacje dla województwa opolskiego odbędą się 8 czerwca br. o godzinie 17:00 za pośrednictwem platformy Webex. Link do wydarzenia zostanie przesłany osobom zarejestrowanym.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w poniższym linku: https://strategiadlamlodych7.webankieta.pl/

Ostateczny termin na wypełnienie formularza to poniedziałek (7.06.2021) do godziny 12:00. Potwierdzeniem udziału będzie przesłany link do wydarzenia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konsultacji.

Zachęcamy także do obserwowania profili Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem na portalach społecznościowych, na których będziemy informować o pracach nad Strategią RP na Rzecz Młodego Pokolenia.

FB: https://www.facebook.com/RadaDialoguzMlodymPokoleniem/

IG: @rada_dialogu

TT: @rada_dialogu

Z wyrazami szacunku

Piotr Mazurek

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Sekretarz Stanu w KPRM


Zachęcamy uczniów do udziału.
25.05.2021 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!