Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 3A Piotr Cichoń uzyskał Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 90 h ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty stypendium otrzymują uczniowie szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskania świadectwa dojrzałości. Kandydatami do stypendium są uczniowie , który otrzymali świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Serdecznie gratulujemy.

12.10.2020 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!