Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest członkiem społeczności projektowej pod nazwą SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO. Jest to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ 

30.01.2023 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!