Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

WARSZTATY Z SĘDZIAMI

W minionym tygodniu uczniowie klasy IIID przygotowujący się do matury z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym wzięli udział w warsztatach kształtujących kompetencje w zakresie pisania pism urzędowych, procesowych. Temat z pewnością bardzo przydatny na maturze, gdyż jednym z zadań maturalnych jest sporządzenie wstępu pisma na podstawie materiału źródłowego. Umiejętność komunikacji na piśmie z instytucjami jest również bardzo praktyczna, przydatna w prawdziwym życiu. Uczniowie przy wsparciu Pani Sędzi Olimpii Małuszek robili zadanie z odwołaniem do SKO od decyzji wójta, pozew o zapłatę i prywatny akt oskarżenia.

Najważniejsze to nauczyć się, jak zwięźle sformułować: czego się chce, od kogo, jaki skutek uzyskać i uzasadnić.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu edukacji prawnej Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Dziękujemy za bardzo praktyczną lekcję.

5.12.2022 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!