4e 4mat-fiz
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45   mat IP 27   j.ang-1/2 AP 34
j.ang-2/2 26
 
2 8:50- 9:35   mat IP 27 j.pol CK 24 r_informat.-1/2 RW 6
r_ang-2/2 26
j.ang-1/2 AP 34
j.ang-2/2 26
3 9:45-10:30 mat IP 27 r_informat.-1/2 RW 6
r_ang-2/2 36
j.pol CK 24 wf-1/2 11
wf-2/2 KK 10b
j.niem-3/4 MT 32
4 10:50-11:35 mat IP 27 wf-1/2 11
wf-2/2 KK 10b
r_fizyka RW 31 wf-1/2 11
wf-2/2 KK 10b
zaj. wych. KK 24
5 11:40-12:25 j.pol CK 24 hist BT 28 j.ang-1/2 AP 34
j.ang-2/2 26
j.fr-1/4 #jf6 35
j.fr-2/4 #jf7 17
j.ros-4/4 #jr4 36
r_matematyka IP 27
6 12:35-13:20 j.pol CK 24 j.fr-1/4 #jf6 24
j.fr-2/4 #jf7 17
j.niem-3/4 MT 32
j.ros-4/4 #jr4 36
r_matematyka IP 27    
7 13:25-14:10 religia WI 14 r_fizyka RW 13 hist BT 28    
8 14:15-15:00 religia WI 14        
Obowiązuje od: 27.02.2023
Drukuj plan
wygenerowano 2023-02-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum