2b 2biol-chem
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45   inform-1/2 RW 6
j.ang-2/2 SN 26
mat SM 13   r_chemia-1/2 DG 23
r_biologia-2/2 PO 12
2 8:50- 9:35 hist.i teraź MG 28 j.fr-1/6 #jf3 17
j.fr-2/6 #jf2 14
j.ros-5/6 #jr1 36
r_ang-1/3 #ja1 34
r_matematyka-2/3 #ma2 13
fiz KI 30 r_biologia-1/2 PO 12
r_chemia-2/2 DG 23
3 9:45-10:30 j.pol KO 25 geogr IK 25 biol PO 12 j.ang-1/2 AP 34
j.ang-2/2 SN 32
j.ang-1/2 AP 34
j.ang-2/2 SN 13
4 10:50-11:35 j.pol KO 25 geogr IK 14 wf-1/2 #kk1 10b
wf-2/2 #wf2 11
j.fr-1/6 #jf3 17
j.fr-2/6 #jf2 13
j.niem-3/6 #jn3 32
j.ros-5/6 #jr1 36
mat SM 13
5 11:40-12:25 wf-1/2 #kk1 10b
wf-2/2 #wf2 11
j.pol KO 12 wf-1/2 #kk1 10b
wf-2/2 #wf2 11
mat SM 13 przedsięb. AP 34
6 12:35-13:20 chem DG 23 biol_p PO 12 chem DG 23 biol PO 12 hist JK 15
7 13:25-14:10 j.ang-1/2 AP 34
inform-2/2 WJ 6
mat SM 13 zaj. wych. EK 36 r_biologia PO 12 j.pol KO 26
8 14:15-15:00 chem_p DG 23   j.niem-3/6 #jn3 32 hist JK 15 r_chemia DG 23
9 15:05-15:50 religia AG 36     religia AG 36  
Drukuj plan
wygenerowano 2023-09-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum