1b 1biologiczny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 mat TA 27 j.niem-3/4 MT 32 biol PO 12 j.niem-3/4 MT 32 j.fr-1/4 #Fd 17
j.fr-2/4 #Ff 29
j.ros-4/4 #Rd 36
2 8:50- 9:35 j.ang-1/2 28
j.ang-2/2 AS 17
j.niem-3/4 MT 32 przedsięb. AP 34 mat TA 27 j.fr-1/4 #Fd 17
j.fr-2/4 #Ff 29
j.ros-4/4 #Rd 36
3 9:45-10:30 chem DG 23 j.pol CK 24 j.ang-1/2 17
j.ang-2/2 AS 31
wf-1/3 JS 10a
wf-2/3,3/3 #Sh 10c
wf-2/3,3/3 #Sh 10c
inform-1/2 RW 6
j.ang-2/2 AS 31
4 10:50-11:35 j.pol CK 24 j.pol CK 24 j.pol CK 24 wf-1/3 JS 10a
wf-2/3,3/3 #Sh 10c
wf-2/3,3/3 #Sh 10c
religia WI 35
5 11:40-12:25 wf-1/3 JS 10a
wf-2/3,3/3 #Sh 10c
wf-2/3,3/3 #Sh 10c
j.ang-1/2 26
j.ang-2/2 AS 17
hist MG 28 zaj. wych. JS 15 mat TA 27
6 12:35-13:20 geogr PJ 14 przedsięb. AP 34 e_dla_bezp EK 36 hist MG 28 fiz KI 30
7 13:25-14:10 j.fr-1/4 #Fd 17
j.fr-2/4 #Ff 13
j.ros-4/4 #Rd 36
religia WI 34 wok CK 24 wos MG 28 j.ang-1/2 26
8 14:15-15:00       inform-2/2 WJ 6  
Obowiązuje od: 27.04.2020
Drukuj plan
wygenerowano 2020-04-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum