2g 2ang-pol
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   EIT-1/2 MS 6      
1 8:00- 8:45 chem UP 33 j.fr-2/4 #Fh 17
j.hiszp-3/4 MS 33
j.hiszp-4/4 AW 31
j.fr-1/4 #Ff 12
EIT-2/4 MS 6
inform-1/2 RW 6  
2 8:55- 9:40 mat MM 33 hist BT 33 mat MM 33 j.fr-2/4 #Fh 17
j.hiszp-3/4 MS 33
j.hiszp-4/4 AW 15
inform-2/2 WJ 6
3 9:50-10:35 j.ang-1/2 Mn 29
j.ang-2/2 AS 33
chem UP 33 j.ang-1/2 Mn 29
j.ang-2/2 AS 33
fiz KI 33 mat MM 33
4 10:55-11:40 wf-1/2 #Sd 11
wf-2/2 TM 10b
religia WI 33 j.pol KD 33 zaj. wych. KD 33 mat MM 33
5 11:50-12:35 wf-1/2 #Sd 11
wf-2/2 TM 10b
wos MG 33 j.pol KD 33 wf-1/2 #Sd 10
wf-2/2 TM 11
j.pol KD 33
6 12:45-13:30 biol PO 33 biol PO 33 przedsięb. AP 33 religia WI 33 geogr PJ 33
7 13:40-14:25 r_j.pol KD 33 j.pol KD 33 r_ang-1/2 Mn 29
r_ang-2/2 AS 33
j.ang-1/2 Mn 29
j.ang-2/2 AS 33
geogr PJ 33
8 14:35-15:20 r_j.pol KD 33   hist BT 33 r_geografia-1/2 PJ 14
r_informat.-2/2 RW 6
j.fr-1/4 #Ff 12
Obowiązuje od: 10.05.2021
Drukuj plan
wygenerowano 2021-05-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum