2d 2społ-praw
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55         j.niem-3/4 #jn3 32
1 8:00- 8:45 j.ang-1/2 AP 34
inform-2/2 RW 6
j.fr-1/4 #jf3 12
j.hiszp-2/4 AW 25
j.niem-3/4 #jn3 32
j.ros-4/4 #jr2 36
przedsięb. AP 34 j.ang-2/2 SN 30 j.pol AK 24
2 8:50- 9:35 ed_p MG 28 wf-1/3 #wf6 11
wf-2/3 DK 10
mat TA 16 j.fr-1/4 #jf3 15
j.hiszp-2/4 AW 28
j.ros-4/4 #jr2 36
geo_inf PJ 6
3 9:45-10:30 fiz KI 30 wf-1/3 #wf6 11
wf-2/3 DK 10
mat TA 16 mat TA 16 biol PO 12
4 10:50-11:35 religia AG 36 geogr PJ 14 j.pol AK 24 geogr PJ 14 r_matematyka-1/4 #ma2 16
r_ang-2/4 AP 34
r_geografia-4/4 #ge2 14
5 11:40-12:25 mat TA 16 j.ang-1/2 AP 34
j.ang-2/2 SN 31
j.pol AK 24 religia AG 35 wf-1/3 #wf6 11
wf-2/3 DK 10
6 12:35-13:20 biol PO 12 j.ang-1/2 AP 34
j.ang-2/2 SN 31
hist JK 15 chem UP 23 hist JK 15
7 13:25-14:10 r_hist JK 15 j.pol AK 24 r_wos JK 15 chem UP 23 r_hist JK 15
8 14:15-15:00 zaj. wych. JK 15     wos JK 15 inform-1/2 WJ 6
Obowiązuje od: 4 maja 2023
Drukuj plan
wygenerowano 2023-05-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum