1h 1biol-chem
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45   wf-1/2 #Sj 11
wf-2/2 KK 10b
j.ang-1/2 27
j.ang-2/2 AS 17
filozofia JK 15 j.pol UK 35
2 8:50- 9:35 j.niem-3/4 MT 32 mat JI 25 r_chemia-1/2 DG 23
r_biologia-2/2 PO 12
j.fr-1/4 #Fe 17
j.fr-2/4 #Fh 29
j.niem-3/4 MT 32
j.ros-4/4 #Re 36
j.pol UK 35
3 9:45-10:30 j.ang-1/2 27
inform-2/2 WJ 6
mat JI 25 r_biologia-1/2 PO 29
r_chemia-2/2 DG 23
chem DG 23 fiz KI 30
4 10:50-11:35 j.ang-1/2 27
j.ang-2/2 AS 32
r_ang-1/2 AS 17
r_matematyka-2/2 JI 25
religia AG 36 religia AG 36 biol PO 12
5 11:40-12:25 mat JI 25 hist JK 15 j.pol UK 35 j.pol UK 30 e_dla_bezp EK 36
6 12:35-13:20 r_ang-1/2 AS 32
r_matematyka-2/2 JI 25
geogr PJ 14 wf-1/2 #Sj 11
wf-2/2 KK 10a
  j.fr-1/4 #Fe 17
j.fr-2/4 #Fh 29
j.ros-4/4 #Re 36
7 13:25-14:10 hist JK 15 zaj. wych. KI 30 wf-1/2 #Sj 11
wf-2/2 KK 10b
   
8 14:15-15:00 wos BT 35 inform-1/2 RW 6
j.ang-2/2 AS 17
     
Obowiązuje od: 27.04.2020
Drukuj plan
wygenerowano 2020-04-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum