4h 4biol-chem
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 mat SM 13     wf-1/2 #w12 11
wf-2/2 KK 10b
r_biologia PO 12
2 8:50- 9:35 mat SM 13 mat SM 13 j.pol UK 35 wf-1/2 #w12 11
wf-2/2 KK 10b
mat SM 13
3 9:45-10:30 religia AG 36 hist JK 15 j.niem-3/4 MT 32 j.pol UK 35 j.ang-1/2 26
j.ang-2/2 AS 34
4 10:50-11:35 j.pol UK 35 j.ang-1/2 32
j.ang-2/2 AS 30
r_matematyka-1/2 SM 13
r_ang-2/2 AS 27
r_matematyka-1/2 SM 13
r_ang-2/2 AS 32
j.ang-1/2 26
j.ang-2/2 AS 32
5 11:40-12:25 j.pol UK 35 wf-1/2 #w12 11
wf-2/2 KK 10b
religia AG 35 j.fr-2/4 #jf7 17
j.ros-4/4 #jr4 36
r_chemia DG 23
6 12:35-13:20 chem_p DG 23 j.fr-2/4 #jf7 17
j.ros-4/4 #jr4 36
r_biologia-1/2 PO 12
r_chemia-2/2 DG 23
hist JK 15 zaj. wych. AS 31
7 13:25-14:10     r_chemia-1/2 DG 23
r_biologia-2/2 PO 32
j.niem-3/4 MT 32  
Obowiązuje od: 27.02.2023
Drukuj plan
wygenerowano 2023-02-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum